soicaumienbac

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 10 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99,9% ,NẾU SAI HÃY GỌI TÔI :

CHÚNG TÔI XIN BỒI THƯỜNG 100TR => CAM KẾT UY TÍN VÀ DANH DỰ

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
 HÔM NAY 1414 1414
  ( TỪ 01/04 =>  15/04 ) NGHỈ DỊCH COVID -19 XIN CẢM ƠN
31/03/2020 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
30/03/2020 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đầu 0-Đuôi 2
29/03/2020 Đầu 1-Đuôi 4 Ăn Đầu 1-Đuôi 4
28/03/2020 Đầu 4-Đuôi 5 Miss
27/03/2020 Đầu 5-Đuôi 5 Ăn Đầu 5-Đuôi 5
26/03/2020 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3-Đuôi 5
25/03/2020 Đầu 4-Đuôi 8 Miss
24/03/2020 Đầu 7-Đuôi 8 Ăn Đầu 7-Đuôi 8
23/03/2020 Đầu 5-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
22/03/2020 Đầu 8-Đuôi 3 Miss
21/03/2020 Đầu 2-Đuôi 1 Ăn Đầu 2-Đuôi 1
20/03/2020 Đầu 3-Đuôi 6 Ăn Đầu 3-Đuôi 6
19/03/2020 Đầu 3-Đuôi 0 Miss
18/03/2020 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
17/03/2020 Đầu 6-Đuôi 7 Ăn Đầu 6-Đuôi 7
16/03/2020 Đầu 2-Đuôi 2 Ăn Đầu 2-Đuôi 2
15/03/2020 Đầu 9-Đuôi 8 Miss
14/03/2020 Đầu 2-Đuôi 8 Miss
13/03/2020 Đầu 1-Đuôi 8 Ăn Đầu 1-Đuôi 8
12/03/2020 Đầu 5-Đuôi 1 Ăn Đầu 5-Đuôi 1
11/03/2020 Đầu 2-Đuôi 3 Ăn Đầu 2
10/03/2020 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
09/03/2020 Đầu 7-Đuôi 3 Ăn Đầu 7-Đuôi 3
08/03/2020  Đầu 9-Đuôi 8 Miss
07/03/2020  Đầu 7-Đuôi 1 Miss
06/03/2020 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đầu 5-Đuôi 4
05/03/2020 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9-Đuôi 1
04/03/2020  Đầu 7-Đuôi 0 Miss
03/03/2020 Đầu 2-Đuôi 3 Ăn Đầu 2-Đuôi 3
02/03/2020 Đầu 8-Đuôi 7 Ăn Đầu 8-Đuôi 7
01/03/2020  Đầu 3-Đuôi 8 Ăn Đầu 3
29/02/2020 Đầu 0-Đuôi 5 Ăn Đầu 0-Đuôi 5
28/02/2020 Đầu 8-Đuôi 2 Ăn Đầu 8-Đuôi 2
27/02/2020 Đầu 2-Đuôi 2 Ăn Đầu 2-Đuôi 2
26/02/2020 Đầu 4-Đuôi 6 Ăn Đầu 4-Đuôi 6
25/02/2020  Đầu 3-Đuôi 3 Miss
24/02/2020 Đầu 0-Đuôi 9 Ăn Đầu 0-Đuôi 9
23/02/2020 Đầu 4-Đuôi 6 Ăn Đầu 4
22/02/2020 Đầu 4-Đuôi 7 Ăn Đầu 4-Đuôi 7
21/02/2020  Đầu 7-Đuôi 5 Miss
20/02/2020 Đầu 0-Đuôi 4 Ăn Đầu 0-Đuôi 4
19/02/2020 Đầu 9-Đuôi 8 Ăn Đầu 9-Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 2-Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 7-Đuôi 6 Ăn Đầu 7-Đuôi 6
15/02/2020 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 0-Đuôi 8 Miss
13/02/2020 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 4-Đuôi 7 Ăn Đầu 4-Đuôi 7
11/02/2020 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9
10/02/2020 Đầu 0-Đuôi 8 Miss
09/02/2020 Đầu 4-Đuôi 6 Ăn Đầu 4
08/02/2020 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9-Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 1-Đuôi 9 Miss
06/02/2020 Đầu 7-Đuôi 5 Ăn Đầu 7-Đuôi 5
05/02/2020 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1-Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1-Đuôi 3 Ăn Đầu 1
03/02/2020 Đầu 0-Đuôi 7 Ăn Đầu 0-Đuôi 7
02/02/2020 Đầu 3-Đuôi 4 Ăn Đầu 3-Đuôi 4
01/02/2020 Đầu 3-Đuôi 0 Ăn Đầu 3-Đuôi 0
31/01/2020 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1-Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 7-Đuôi 6 Miss
29/01/2020 Đầu 3-Đuôi 7 Miss
28/01/2020 Đầu 4-Đuôi 0 Ăn Đầu 4-Đuôi 0
24-25-26-27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 0-Đuôi 4 Miss
22/01/2020 Đầu 4-Đuôi 9 Ăn Đầu 4-Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9-Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 6-Đuôi 9 Miss
19/01/2020 Đầu 4-Đuôi 8 Miss
18/01/2020 Đầu 0-Đuôi 6 Ăn Đầu 0-Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 9-Đuôi 5 Miss
16/01/2020 Đầu 3-Đuôi 1 Miss
15/01/2020 Đầu 1-Đuôi 0 Ăn Đầu 1-Đuôi 0
14/01/2020 Đầu 6-Đuôi 4 Ăn Đầu 6-Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 1-Đuôi 9 Miss
12/01/2020 Đầu 8-Đuôi 0 Ăn Đầu 8-Đuôi 0
11/01/2020 Đầu 5-Đuôi 8 Ăn Đầu 5-Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 7-Đuôi 8 Miss
09/01/2020 Đầu 7-Đuôi 4 Ăn Đầu 7-Đuôi 4
08/01/2020 Đầu 3-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
07/01/2020 Đầu 7-Đuôi 8 Miss
06/01/2020 Đầu 3-Đuôi 6 Miss
05/01/2020 Đầu 2-Đuôi 1 Ăn Đầu 2-Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4-Đuôi 9 Ăn Đầu 4-Đuôi 9
03/01/2020 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
02/01/2020 Đầu 8-Đuôi 5 Miss
01/01/2020 Đầu 4-Đuôi 6 Miss