8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua 0 (30 kết quả) Không tăng so với kết quả lần trước 21 (7 kết quả) Không tăng so với kết quả lần trước 91