CHỐT ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CHÍNH XÁC

+Với thẻ nạp 2.000.000 vnđ quý khách sẽ nhận được ngay Duy nhất 1 siêu Độc Đầu Đuôi các đài Miền Nam Ăn Chắc Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 20 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 01656.542.304   

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày Đầu Đuôi Miền Nam Kết quả
HÔM NAY Loading… Trúng Lớn
21/09/2018 VL Đầu 8-Đuôi 5,BD Đầu 1-Đuôi 6,TV Đầu 5-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
20/09/2018 TN Đầu 8-Đuôi 5,AG Đầu 1-Đuôi 6,BT Đầu 5-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
19/09/2018 DN Đầu 4-Đuôi 0,CT Đầu 4-Đuôi 1,ST Đầu 4-Đuôi 0 Ăn DN,CT,ST
18/09/2018 BT Đầu 4-Đuôi 0,VT Đầu 4-Đuôi 9,BL Đầu 8-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
17/09/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 7,DT Đầu 7-Đuôi 9,CM Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM
16/09/2018 TG Đầu 2-Đuôi 7,KG Đầu 7-Đuôi 6,LD Đầu 0-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
15/09/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 4,LA Đầu 8-Đuôi 4,BP Đầu 3-Đuôi 1,HG Đầu 8-Đuôi 4 Miss
14/09/2018 VL Đầu 3-Đuôi 3,BD Đầu 1-Đuôi 2,TV Đầu 5-Đuôi 2 Ăn VL,BD,TV
13/09/2018 TN Đầu 9-Đuôi 9,AG Đầu 9-Đuôi 7,BT Đầu 7-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
12/09/2018 DN Đầu 9-Đuôi 4,CT Đầu 8-Đuôi 7,ST Đầu 6-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
11/09/2018 BT Đầu 8-Đuôi 7,VT Đầu 9-Đuôi 4,BL Đầu 9-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
10/09/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 4,DT Đầu 3-Đuôi 0,CM Đầu 6-Đuôi 3 Miss
09/09/2018 TG Đầu 2-Đuôi 3,KG Đầu 4-Đuôi 6,LD Đầu 3-Đuôi 6 Ăn TG,KG,LD
08/09/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 7,LA Đầu 6-Đuôi 9,BP Đầu 5-Đuôi 3,HG Đầu 1-Đuôi 3 Ăn HCM,LA,BP,HG
07/09/2018 VL Đầu 0-Đuôi 3,BD Đầu 2-Đuôi 5,TV Đầu 5-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
06/09/2018 TN Đầu 1-Đuôi 6,AG Đầu 6-Đuôi 0,BT Đầu 5-Đuôi 3 Ăn TN,AG,BT
05/09/2018 DN Đầu 2-Đuôi 4,CT Đầu 8-Đuôi 4,ST Đầu 1-Đuôi 4 Miss
04/09/2018 BT Đầu 1-Đuôi 7,VT Đầu 3-Đuôi 9,BL Đầu 5-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
03/09/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 0,DT Đầu 5-Đuôi 7,CM Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM
02/09/2018 TG Đầu 6-Đuôi 5,KG Đầu 1-Đuôi 4,LD Đầu 4-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
01/09/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 2,LA Đầu 9-Đuôi 2,BP Đầu 1-Đuôi 8,HG Đầu 7-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
31/08/2018 VL Đầu 8-Đuôi 4,BD Đầu 9-Đuôi 6,TV Đầu 3-Đuôi 2 Miss
30/08/2018 TN Đầu 2-Đuôi 3,AG Đầu 2-Đuôi 5,BT Đầu 6-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
29/08/2018 DN Đầu 6-Đuôi 5,CT Đầu 1-Đuôi 5,ST Đầu 4-Đuôi 3 Ăn DN,CT,ST
28/08/2018 BT Đầu 3-Đuôi 3,VT Đầu 6-Đuôi 1,BL Đầu 6-Đuôi 9 Ăn BT,VT,BL
27/08/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 2,DT Đầu 5-Đuôi 4,CM Đầu 6-Đuôi 2 Miss
26/08/2018 TG Đầu 6-Đuôi 9,KG Đầu 4-Đuôi 3,LD Đầu 6-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
25/08/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 6,LA Đầu 2-Đuôi 6,HP Đầu 6-Đuôi 2,HG Đầu 5-Đuôi 2 Ăn HCM,LA
24/08/2018 VL Đầu 5-Đuôi 8,BD Đầu 3-Đuôi 7,TV Đầu 6-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
23/08/2018 TN Đầu 6-Đuôi 3,AG Đầu 3-Đuôi 8,BT Đầu 7-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
22/08/2018 DN Đầu 8-Đuôi 4,CT Đầu 0-Đuôi 1,ST Đầu 9-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
21/08/2018 BT Đầu 3-Đuôi 5,VT Đầu 5-Đuôi 0,BL Đầu 2-Đuôi 6 Ăn BT,VT,VL
20/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,DT Đầu 1-Đuôi 2,CM Đầu 6-Đuôi 3 Miss
19/08/2018 TG Đầu 1-Đuôi 3,KG Đầu 0-Đuôi 8,LD Đầu 1-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
18/08/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 4,LA Đầu 8-Đuôi 9,BP Đầu 8-Đuôi 0,HG Đầu 4-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
17/08/2018 VL Đầu 5-Đuôi 3,BD Đầu 7-Đuôi 5,TV Đầu 5-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
16/08/2018 TN Đầu 6-Đuôi 2,AG Đầu 1-Đuôi 2,BT Đầu 8-Đuôi4 Miss
15/08/2018 DN Đầu 1-Đuôi 4,CT Đầu 4-Đuôi 1,ST Đầu 9-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
14/08/2018 BT Đầu 1-Đuôi 4,VT Đầu 9-Đuôi 1,BL Đầu 2-Đuôi 9 Ăn BT,VT,BL
13/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 7,DT Đầu 0-Đuôi 8,CM Đầu 5-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
12/08/2018 TG Đầu 2-Đuôi 5,KG Đầu 8-Đuôi 4,LD Đầu 4-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
11/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,LA Đầu 2-Đuôi 5,BP Đầu 1-Đuôi 6,HG  Đầu 6-Đuôi 7 Miss
10/08/2018 VL Đầu 0-Đuôi 9,BD Đầu 7-Đuôi 2,TV Đầu 1-Đuôi 9 Ăn VL,BD,TV
09/08/2018 TN  Đầu 0-Đuôi 5,AG  Đầu 0-Đuôi 8,BT  Đầu 5-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
08/08/2018 DN Đầu 6-Đuôi 2,CT Đầu 1-Đuôi 2,ST Đầu 6-Đuôi 9 Miss
07/08/2018 BT Đầu 9-Đuôi 9,VT Đầu 0-Đuôi 3,BL Đầu 6-Đuôi 4 Ăn BT,VT,BL
06/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 4,DT Đầu 4-Đuôi 8,CM Đầu 7-Đuôi 2 Ăn HCM,DT,CM
05/08/2018 TG Đầu 8-Đuôi 6,KG Đầu 8-Đuôi 9,LD Đầu 6-Đuôi 0 Ăn TG,KG,LD
04/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,LA Đầu 3-Đuôi 2,BP Đầu 1-Đuôi 6,HG Đầu 0-Đuôi 2 Miss
03/08/2018 VL Đầu 2-Đuôi 7,BD Đầu 1-Đuôi 0,TV Đầu 8-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
02/08/2018 TN Đầu 9-Đuôi 0,AG Đầu 8-Đuôi 2.BT Đầu 3-Đuôi 2 Ăn TN,AG
01/08/2018 DN Đầu 7-Đuôi 9,CT Đầu 3-Đuôi 1,ST Đầu 1-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST
31/07/2018 BT Đầu 3-Đuôi 9,VT Đầu 1-Đuôi 3,BL Đầu 3-Đuôi 1 Ăn BT,VT,BL
30/07/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 0,DT Đầu 1-Đuôi 2,CM Đầu 4-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
29/07/2018 TG Đầu 9-Đuôi 3,KG Đầu 3-Đuôi 2,LD Đầu 3-Đuôi 4 Ăn TG
28/07/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 2,LA Đầu 6-Đuôi 1,BP Đầu 1-Đuôi 3,HG Đầu 1-Đuôi 3 Miss
27/07/2018 VL Đầu 1-Đuôi 3,BD Đầu 7-Đuôi 6,TV Đầu 8-Đuôi 4 Ăn VL,BD,TV
26/07/2018 TN Đầu 1-Đuôi 4,AG Đầu 5-Đuôi 6,BT 036 Ăn TN,AG
25/07/2018 DN Đầu 7-Đuôi 1,CT Đầu 6-Đuôi 7,ST Đầu 3-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
24/07/2018 BT Đầu 2-Đuôi 0,VT Đầu 2-Đuôi 0,BL Đầu 7-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
23/07/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 8,DT Đầu 7-Đuôi 0,CM Đầu 3-Đuôi 6 Ăn HCM,DT,CM
22/07/2018 TG Đầu 5-Đuôi 6,KG Đầu 3-Đuôi 6,LD Đầu 0-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
21/07/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 2,LA Đầu 5-Đuôi 7,BP Đầu 5-Đuôi 2,HG Đầu 3-Đuôi 0 Miss
20/07/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 3,LA Đầu 5-Đuôi 3,BP Đầu 6-Đuôi 8,HG Đầu 0-Đuôi 2 Miss
19/07/2018 TN Đầu 2-Đuôi 9,AG Đầu 7-Đuôi 9,BT Đầu 9-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
18/07/2018 DN Đầu 4-Đuôi 0,CT Đầu 0-Đuôi 8,ST Đầu 6-Đuôi 2 Ăn DN,CT
17/07/2018 BT Đầu 5-Đuôi 1,VT Đầu 5-Đuôi 5,BL Đầu 3-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
16/07/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 2,DT Đầu 2-Đuôi 5,CM Đầu 7-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
15/07/2018 TG Đầu 8-Đuôi 6,KG Đầu 7-Đuôi 1,LD Đầu 8-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
14/07/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 8,LA Đầu 2-Đuôi 1,BP Đầu 5-Đuôi 7,HG Đầu 4-Đuôi 2 Miss
13/07/2018 VL  Đầu 2-Đuôi 1,BD  Đầu 3-Đuôi 9,TV  Đầu 3-Đuôi 4 Miss
12/07/2018 TN Đầu 4-Đuôi 5,AG Đầu 2-Đuôi 9,BT Đầu 0-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
11/07/2018 DN Đầu 4-Đuôi 1,CT Đầu 6-Đuôi 7,ST Đầu 8-Đuôi 7 Ăn DN,CT,ST
10/07/2018 BT Đầu 8-Đuôi 0,VT Đầu 1-Đuôi 0,BL Đầu 2-Đuôi 5 Ăn BT,VT,BL
09/07/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 4,DT Đầu 0-Đuôi 2,CM Đầu 1-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
08/07/2018 TG Đầu 1-Đuôi 2,KG Đầu 6-Đuôi 2,LD Đầu 8-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
07/07/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 5,LA Đầu 7-Đuôi 5,BP Đầu 0-Đuôi 9,HG Đầu 1-Đuôi 3 Ăn HCM,LA
06/07/2018 VL Đầu 8-Đuôi 2,BD Đầu 4-Đuôi 9,TV Đầu 4-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
05/07/2018 TN Đầu 3-Đuôi 8,AG Đầu 5-Đuôi 8,BT Đầu 9-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
04/07/2018 DN Đầu 3-Đuôi 4,CT Đầu 3-Đuôi 5,ST Đầu 0-Đuôi 9 Miss
03/07/2018 BT Đầu 1-Đuôi 9,VT Đầu 5-Đuôi 7,BL Đầu 1-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
02/07/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 8,DT Đầu 9-Đuôi 3,CM Đầu 3-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
01/07/2018 TG Đầu 1-Đuôi 8,KG Đầu 6-Đuôi 7,LD Đầu 1-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
30/06/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 3,LA Đầu 4-Đuôi 5,BP Đầu 3-Đuôi 9,HG Đầu 3-Đuôi 4 Ăn HCM,LA
29/06/2018 VL Đầu 9-Đuôi 0,BD Đầu 5-Đuôi 7,TV Đầu 6-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
28/06/2018 TN Đầu 6-Đuôi 7,AG Đầu 4-Đuôi 0,BT Đầu 2-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
27/06/2018 DN Đầu 9-Đuôi 4,CT Đầu 6-Đuôi 6,ST Đầu 5-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
26/06/2018 BT  Đầu 3-Đuôi 9,VT  Đầu 0-Đuôi 9,BL 0 Đầu 7-Đuôi 9 Miss
25/06/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 9,DT Đầu 7-Đuôi 3,CM Đầu 4-Đuôi 6 Ăn HCM,DT,CM
24/06/2018 TG Đầu 8-Đuôi 4,KG Đầu 4-Đuôi 9,LD Đầu 1-Đuôi 0 Ăn TG,KG,LD
23/06/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 2,LA Đầu 3-Đuôi 6,BP Đầu 6-Đuôi 0,HG Đầu 1-Đuôi 6 Ăn HCM,LA,BP,HG
22/06/2018 VL Đầu 8-Đuôi 7,BD Đầu 1-Đuôi 2,TV Đầu 0-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
21/06/2018 TN Đầu 7-Đuôi 2,AG Đầu 8-Đuôi 6,BT Đầu 5-Đuôi 3 Ăn TN,AG,BT
20/06/2018 DN Đầu 2-Đuôi 1,CT Đầu 5-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 3 Ăn DN,ST
19/06/2018 BT Đầu 3-Đuôi 6,VT Đầu 2-Đuôi 8,BL Đầu 0-Đuôi 1 Ăn BT,VT,BL
18/06/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 9,DT Đầu 6-Đuôi 4,CM Đầu 1-Đuôi 9 Ăn HCM,DT,CM
17/06/2018 TG Đầu 6-Đuôi 9,KG Đầu 8-Đuôi 3,LD Đầu 1-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
16/06/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 0,LA Đầu 5-Đuôi 7,BP Đầu 8-Đuôi 9,HG Đầu 0-Đuôi 9 Ăn HCM,LA
15/06/2018 VL Đầu 5-Đuôi 0,BD Đầu 8-Đuôi 0,TV Đầu 7-Đuôi 7 Ăn VL,BD,TV
14/06/2018 TN Đầu 2-Đuôi 8,AG Đầu 4-Đuôi 1,BT Đầu 6-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
13/06/2018 DN Đầu 0-Đuôi 9,CT Đầu 1-Đuôi 2,ST Đầu 9-Đuôi 8 Miss
12/06/2018 BT Đầu 4-Đuôi 2,VT Đầu 5-Đuôi 9,BL Đầu 2-Đuôi 1 Ăn BT,VT,BL
11/06/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 5,DT Đầu 7-Đuôi 6,CM Đầu 6-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
10/06/2018 TG Đầu 1-Đuôi 5,KG Đầu 0-Đuôi 8,LD Đầu 5-Đuôi 5 Ăn TG,KG,LD
09/06/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 3,LA Đầu 5-Đuôi 2,BP Đầu 8-Đuôi 7,HG Đầu 1-Đuôi 0 Ăn HCM,LA,BP,HG
08/06/2018 VL Đầu 2-Đuôi 0,BD Đầu 4-Đuôi 0,TV Đầu 1-Đuôi 2 Ăn VL,BD,TV
07/06/2018 TN Đầu 6-Đuôi 6,AG Đầu 9-Đuôi 4,BT Đầu 9-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
06/06/2018 DN Đầu 2-Đuôi 1,CT Đầu 6-Đuôi 9,ST Đầu 3-Đuôi 8 Miss
05/06/2018 BT Đầu 8-Đuôi 4,VT Đầu 5-Đuôi 0,CM Đầu 1-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
04/06/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 9,DT Đầu 7-Đuôi 9,CM Đầu 1-Đuôi 9 Ăn HCM,DT,CM
03/06/2018 TG Đầu 4-Đuôi 7,KG Đầu 6-Đuôi 0,LD Đầu 8-Đuôi 5 ĂnTG,KG,LD
02/06/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 1,LA Đầu 3-Đuôi 6,BP Đầu 8-Đuôi 4,HG Đầu 6-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
01/06/2018 VL Đầu 1-Đuôi 7,BD Đầu 5-Đuôi 4,TV Đầu 6-Đuôi 4 Ăn VL,BD,TV
31/05/2018 TN Đầu 6-Đuôi 7,AG Đầu 5-Đuôi 1,BT Đầu 8-Đuôi 8 Ăn TN,AG
30/05/2018 DN Đầu 4-Đuôi 7,CT Đầu 7-Đuôi 3,ST Đầu 4-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
29/05/2018 BT Đầu 2-Đuôi 5,VT Đầu 7-Đuôi 4,BL Đầu 0-Đuôi 4 Ăn BT,VT,BL
28/05/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 1,DT Đầu 3-Đuôi 8,CM Đầu 2-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
27/05/2018 TG Đầu 9-Đuôi 7,KG Đầu 1-Đuôi 6,LD Đầu 8-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
26/05/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 5,LA Đầu 5-Đuôi 6,BP Đầu 8-Đuôi 3,HG Đầu 5-Đuôi 6 Ăn HCM,LA,BP,HG
25/05/2018 VL Đầu 2-Đuôi 8,BD Đầu 9-Đuôi 8,TV Đầu 9-Đuôi 9 Ăn VL
24/05/2018 TN Đầu 9-Đuôi 1,AG Đầu 8-Đuôi 7,BT Đầu 2-Đuôi 0 Ăn TN,AG,BT
23/05/2018 DN Đầu 9-Đuôi 2,CT Đầu 9-Đuôi 8,ST Đầu 2-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
22/05/2018 BT Đầu 4-Đuôi 8,VT Đầu 1-Đuôi 8,BL Đầu 8-Đuôi 2 Ăn BT,VT,BL
21/05/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 2,DT Đầu 5-Đuôi 2,CM Đầu 3-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
20/05/2018 TG Đầu 2-Đuôi 5,KG Đầu 5-Đuôi 4,LD Đầu 6-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
19/05/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 7,LA Đầu 5-Đuôi 0,BP Đầu 8-Đuôi 8,HG Đầu 5-Đuôi 2 Ăn HCM,LA
18/05/2018 VL Đầu 1-Đuôi 7,BD Đầu 3-Đuôi 7,TV Đầu 4-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
17/05/2018 TN Đầu 7-Đuôi 8,AG Đầu 8-Đuôi 4,BT Đầu 1-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
16/05/2018 DN Đầu 8-Đuôi 0,CT Đầu 6-Đuôi 1,ST Đầu 4-Đuôi 3 Ăn DN,CT,ST
15/05/2018 BT Đầu 3-Đuôi 9,VT Đầu 9-Đuôi 8,BL Đầu 1-Đuôi 0 Ăn BT,VT
14/05/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 1,DT Đầu 4-Đuôi 6,CM Đầu 3-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
13/05/2018 TG Đầu 4-Đuôi 0,KG Đầu 2-Đuôi 2,LD Đầu 0-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
12/05/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 5,LA Đầu 1-Đuôi 1,BP Đầu 8-Đuôi 3,HG Đầu 1-Đuôi 8 Ăn HCM,LA,BP,HG
11/05/2018 VL Đầu 5-Đuôi 4,BD Đầu 8-Đuôi 6,TV Đầu 0-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
10/05/2018 TN Đầu 1-Đuôi 9,AG Đầu 8-Đuôi 0,BT Đầu 3-Đuôi 2 Ăn TN,AG
09/05/2018 DN Đầu 1-Đuôi 1,CT Đầu 1-Đuôi 0,ST Đầu 0-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
08/05/2018 BT Đầu 2-Đuôi 1,VT Đầu 0-Đuôi 8,BL Đầu 7-Đuôi 2 Ăn BT,VT,BL
07/05/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 9,DT Đầu 4-Đuôi 7,CM Đầu 7-Đuôi 8 Ăn HCM,DT,CM
06/05/2018 TG Đầu 5-Đuôi 4,KG Đầu 3-Đuôi 8,LD Đầu 8-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
05/05/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 1,LA Đầu 0-Đuôi 8,BP Đầu 5-Đuôi 7,HG Đầu 4-Đuôi 7 Miss
04/05/2018 VL Đầu 4-Đuôi 6,BB Đầu 6-Đuôi 8,TV Đầu 2-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
03/05/2018 TN Đầu 3-Đuôi 3,AG Đầu 6-Đuôi 2,BT Đầu 3-Đuôi 0 Ăn TN,AG,BT
02/05/2018 DN Đầu 6-Đuôi 7,CT Đầu 4-Đuôi 9,ST Đầu 9-Đuôi 2 Ăn DN,CT,ST
01/05/2018 BT Đầu 2-Đuôi 3,VT Đầu 5-Đuôi 7,BL Đầu 1-Đuôi 6 Ăn BT,VT
30/04/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 8,DT Đầu 2-Đuôi 5,CM Đầu 4-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
29/04/2018 TG Đầu 7-Đuôi 8,KG Đầu 8-Đuôi 9,LD Đầu 2-Đuôi 2 Ăn TG,KG,LD
28/04/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 3,LA Đầu 7-Đuôi 8,BP Đầu 6-Đuôi 1,HG Đầu 7-Đuôi 5 Ăn HCM,LA,BP,HG
27/04/2018 VL Đầu 3-Đuôi 8,BD Đầu 1-Đuôi 0,TV Đầu 4-Đuôi 8 Miss
26/04/2018 TN Đầu 1-Đuôi 2,AG Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 0-Đuôi 7 Ăn TN,AG,BT
25/04/2018 DN Đầu 1-Đuôi 7,CT Đầu 8-Đuôi 6,ST Đầu 2-Đuôi 1 Ăn DN,CT
24/04/2018 BT Đầu 8,Đuôi 3,VT Đầu 2-Đuôi 9,BL Đầu 7-Đuôi 9 Ăn BT,VT,BL
23/04/2018 HCM Đầu 6,Đuôi 4,DT Đầu 0-Đuôi 4,CM Đầu 3-Đuôi 7 Ăn HCM,DT
22/04/2018 TG Đầu 9-Đuôi 7,KG Đầu 5-Đuôi 0,LD Đầu 3-Đuôi 0 Ăn TG,KG,LD
21/04/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 0,LA Đầu 9-Đuôi 4,BP Đầu 5-Đuôi 0,HG Đầu 9-Đuôi 7 Ăn HCM,LA,BP,HG
20/04/2018 VL Đầu 1-Đuôi 3,BD Đầu 3-Đuôi 0,TV Đầu 4-Đuôi 0 Miss
19/04/2018 TN Đầu 4-Đuôi 6,AG Đầu 8-Đuôi 9,BT Đầu 0-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
18/04/2018 DN Đầu 8-Đuôi 3,CT Đầu 9-Đuôi 6,ST Đầu 8-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
17/04/2018 BT Đầu 2-Đuôi 0,VT Đầu 4-Đuôi 0,BL Đầu 7-Đuôi 1 Ăn VT,BL
16/04/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 3,DT Đầu 3-Đuôi 1,CM Đầu 0-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
15/04/2018 TG Đầu 1-Đuôi 9,KG Đầu 4-Đuôi 1,LD Đầu 6-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
14/04/2018 HCM Đầu 1-Đuôin 6,LA Đầu 3-Đuôi 4,BP Đầu 3-Đuôi 0,HG Đầu 3-Đuôi 5 Ăn HCM,LA
13/04/2018 VL Đầu 2-Đuôi 9,BD Đầu 9-Đuôi 1,TV Đầu 2-Đuôi 1 Ăn VL,BD
12/04/2018 TN Đầu 8-Đuôi 2,AG Đầu 7-Đuôi 5,BT Đầu 3-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
11/04/2018 DN Đầu 3-Đuôi 4,CT Đầu 1-Đuôi 0,ST Đầu 4-Đuôi 5 Miss
10/04/2018 BT Đầu 2-Đuôi 0,VT Đầu 4-Đuôi 9,BL Đầu 8-Đuôi 6 Ăn BT
09/04/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 0,DT Đầu 6-Đuôi 9,CM Đầu 3-Đuôi 6 Ăn HCM,DT,CM
08/04/2018 TG Đầu 8-Đuôi 2,KG Đầu 2-Đuôi 1,LD Đầu 2-Đuôi 3 Ăn TG,LD
07/04/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 4,LA Đầu 4-Đuôi 3,BP Đầu 7-Đuôi 9,HG Đầu 6-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
06/04/2018 VL Đầu 4-Đuôi 1,BD Đầu 9-Đuôi 5,TV Đầu 2-Đuôi 8 Miss
05/04/2018 TN Đầu 0-Đuôi 6,AG Đầu 9-Đuôi 1,BT Đầu 9-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
04/04/2018 DN Đầu 5-Đuôi 1,CT Đầu 8-Đuôi 8,ST Đầu 8-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
03/04/2018 BT Đầu 1-Đuôi 2,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 0-Đuôi 8 Ăn VT,BL
02/04/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 6,DT Đầu 8-Đuôi 7,CM Đầu 2-Đuôi 5 Ăn HCM,DT
01/04/2018 TG Đầu 9-Đuôi 4,KG Đầu 5-Đuôi 1,LD Đầu 2-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
31/03/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 1,LA Đầu 8-Đuôi 7,BP Đầu 9-Đuôi 1,HG Đầu 8-Đuôi 3 Ăn HCM,LA,BP,HG
30/03/2018 VL Đầu 2-Đuôi 1,BD Đầu 4-Đuôi 1,TV Đầu 0-Đuôi 2 Ăn BD,TV
29/03/2018 TN Đầu 1-Đuôi 5,AG Đầu 4-Đuôi 6,BT Đầu 6-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
28/03/2018 DN Đầu 2-Đuôi 1,CT Đầu 2-Đuôi 3,ST Đầu 5-Đuôi 6 Miss
27/03/2018 BT Đầu 2-Đuôi 1,VT Đầu 9-Đuôi 2,BL Đầu 6-Đuôi 7 Ăn VT,BL
26/03/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 3,DT Đầu 3-Đuôi 0,CM Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM
25/03/2018 TG Đầu 7-Đuôi 2,KG Đầu 3-Đuôi 1,LD Đầu 4-Đuôi 0 Ăn TG
24/03/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 6,LA Đầu 1-Đuôi 1,BP Đầ 2-Đuôi 3,HG Đầu 2-Đuôi 6 Ăn HCM,LA,BP
23/03/2018 VL Đầu 2-Đuôi 1,BD Đầu 0-Đuôi 4,TV Đầu 1-Đuôi 2 Miss
22/03/2018 TN Đầu 1-Đuôi 7,AG Đầu 1-Đuôi 5,BT Đầu 3-Đuôi 4 Ăn TN,AG
21/03/2018 DN Đầu 8-Đuôi 5,CT Đầu 9-Đuôi 6,ST Đầu 1-Đuôi 4 Ăn DN,CT,ST
20/03/2018 BT Đầu 4-Đuôi 0,VT Đầu 6-Đuôi 5,BL Đầu 2-Đuôi 0 Ăn BT,VT,BL
17+18+19 BẢO TRÌ XIN CẢM ƠN
16/03/2018 VL Đầu 8-Đuôi 4,BD Đầu 2-Đuôi 6,Đầu Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
15/03/2018 TN Đầu 0-Đuôi 6,AG Đầu 6-Đuôi 6,BT Đầu 3-Đuôi 1 Ăn TN,AG
14/03/2018 DN Đầu 8-Đuôi 4,CT Đầu 6-Đuôi 0,ST Đầu 5-Đuôi 4 Ăn DN,C,ST
13/03/2018 BT Đầu 3-Đuôi 2,VT Đầu 9-Đuôi 7,BL Đầu 7-Đuôi 9 Ăn VT,BL
12/03/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 8,DT Đầu 1-Đuôi 5,CM Đầu 9-Đuôi 5 Ăn 
11/03/2018 TG Đầu 3-Đuôi 2,KG Đầu 4-Đuôi 2,LD Đầu 6-Đuôi 6 Ăn TG,KG,LD
10/03/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 5,LA Đầu 8-Đuôi 2,BP Đầu 2-Đuôi 1,BP Đầu 0-Đuôi 1 Ăn HCM,LA
09/03/2018 VL Đầu 2-Đuôi 4,BD Đầu 4-Đuôi 2,TV Đầu 4-Đuôi 7 Ăn VL,BD,TV
08/03/2018 TN Đầu 4-Đuôi 7,AG Đầu 5-Đuôi 4,BT Đầu 2-Đuôi 7 Ăn TN,AG
07/03/2018 DN Đầu 9-Đuôi 5,CT Đầu 7-Đuôi 4,ST Đầu 6-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
06/03/2018 BT Đầu 3-Đuôi 1,VT Đầu 1-Đuôi 9,BL Đầu 8-Đuôi 5 Ăn VT,BL
05/03/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 6,DT Đầu 6-Đuôi 5,CM Đầu 2-Đuôi 9 Ăn HCM,DT,CM
04/03/2018 TG Đầu 4-Đuôi 2,KG Đầu 5-Đuôi 4,LD Đầu 4-Đuôi 1 Ăn TG,KG
03/03/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 5,LA Đâu 6-Đuôi 2,BP Đầu 4-Đuôi 2,HG Đầu 6-Đuôi 8 Ăn HCM,LA,BP,HG
02/03/2018 VL Đầu 5-Đuôi 4,BD Đầu 5-Đuôi 4,TV Đầu 0-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
01/03/2018 TN Đầu 0-Đuôi 2,A Đầu 7-Đuôi 7,BT Dầu 3-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT