CHỐT ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CHÍNH XÁC

+Với thẻ nạp 2.000.000 vnđ quý khách sẽ nhận được ngay Duy nhất 1 siêu Độc Đầu Đuôi các đài Miền Nam Ăn Chắc Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 20 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 01656.542.304   

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày Đầu Đuôi Miền Nam Kết quả
HÔM NAY Loading… Trúng Lớn
15/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 4,DT Đầu 6-Đuôi 9,CM Đầu 3-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
14/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 5-Đuôi 4,LD Đầu 5-Đuôi 1 Miss
13/10/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 9,LA Đầu 9-Đuôi 6,BP Đầu 8-Đuôi 9,HG Đầu 2-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
12/10/2018 VL Đầu 7-Đuôi 3,BD Đầu 5-Đuôi 0,TV Đầu 6-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
11/10/2018 TN Đầu 4-Đuôi 8,AG Đầu 4-Đuôi 1,BT Đầu 8-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
10/10/2018 DN Đầu 4-Đuôi 5,CT Đầu 9-Đuôi 0,ST Đầu 0-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
09/10/2018 BT Đầu 7-Đuôi 9,VT Đầu 6-Đuôi 8,BL Đầu 5-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
08/10/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 3,DT Đầu 7-Đuôi 4,CM Đầu 3-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM 
07/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 8-Đuôi 2,LD Đầu 2-Đuôi 7 Miss
06/10/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 1,LA Đầu 6-Đuôi 1,BP Đầu 4-Đuôi 9,HG Đầu 9-Đuôi 0 Ăn HCM,LA,BP,HG
05/10/2018 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 8-Đuôi 4,TV Đầu 4-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
04/10/2018 TN Đầu 9-Đuôi 3,AG Đầu 0-Đuôi 8,BT Đầu 2-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
03/10/2018 DN Đầu 3-Đuôi 3,CT Đầu 0-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 0 Ăn DN,CT,ST
02/10/2018 BT Đầu 5-Đuôi 8,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 9-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
01/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 7,DT Đầu 0-Đuôi 5,CM Đầu 5-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
30/09/2018 TG Đầu 1-Đuôi 6,KG Đầu 6-Đuôi 9,LD Đầu 4-Đuôi 0 Ăn TG,KG,LD
29/09/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 1,LA Đầu 1-Đuôi 2,BP Đầu 2-Đuôi 2,HG Đầu 2-Đuôi 5 Miss
28/09/2018 VL Đầu 9-Đuôi 5,BD Đầu 7-Đuôi 2,TV Đầu 7-Đuôi 3 Ăn VL,BD,TV
27/09/2018 TN Đầu 9-Đuôi 6,AG Đầu 9-Đuôi 6,BT Đầu 0-Đuôi 3 Ăn TN,AG,BT
26/09/2018 DN Đầu 0-Đuôi 0,CT Đầu 6-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
25/09/2018 BT Đầu 1-Đuôi 4,VT Đầu 1-Đuôi 2,BL Đầu 2-Đuôi 0 Ăn BT,VT,BL
24/09/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 5,DT Đầu 4-Đuôi 6,CM Đầu 4-Đuôi 9 Ăn HCM,DT,CM
23/09/2018 TG Đầu 2-Đuôi 7,KG Đầu 5-Đuôi 9,LD Đầu 7-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
22/09/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 2,LA Đầu 6-Đuôi 8,BP Đầu 7-Đuôi 1,HG Đầu 0-Đuôi 1 Miss
21/09/2018 VL Đầu 8-Đuôi 5,BD Đầu 1-Đuôi 6,TV Đầu 5-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
20/09/2018 TN Đầu 8-Đuôi 5,AG Đầu 1-Đuôi 6,BT Đầu 5-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
19/09/2018 DN Đầu 4-Đuôi 0,CT Đầu 4-Đuôi 1,ST Đầu 4-Đuôi 0 Ăn DN,CT,ST
18/09/2018 BT Đầu 4-Đuôi 0,VT Đầu 4-Đuôi 9,BL Đầu 8-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
17/09/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 7,DT Đầu 7-Đuôi 9,CM Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM
16/09/2018 TG Đầu 2-Đuôi 7,KG Đầu 7-Đuôi 6,LD Đầu 0-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
15/09/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 4,LA Đầu 8-Đuôi 4,BP Đầu 3-Đuôi 1,HG Đầu 8-Đuôi 4 Miss
14/09/2018 VL Đầu 3-Đuôi 3,BD Đầu 1-Đuôi 2,TV Đầu 5-Đuôi 2 Ăn VL,BD,TV
13/09/2018 TN Đầu 9-Đuôi 9,AG Đầu 9-Đuôi 7,BT Đầu 7-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
12/09/2018 DN Đầu 9-Đuôi 4,CT Đầu 8-Đuôi 7,ST Đầu 6-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
11/09/2018 BT Đầu 8-Đuôi 7,VT Đầu 9-Đuôi 4,BL Đầu 9-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
10/09/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 4,DT Đầu 3-Đuôi 0,CM Đầu 6-Đuôi 3 Miss
09/09/2018 TG Đầu 2-Đuôi 3,KG Đầu 4-Đuôi 6,LD Đầu 3-Đuôi 6 Ăn TG,KG,LD
08/09/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 7,LA Đầu 6-Đuôi 9,BP Đầu 5-Đuôi 3,HG Đầu 1-Đuôi 3 Ăn HCM,LA,BP,HG
07/09/2018 VL Đầu 0-Đuôi 3,BD Đầu 2-Đuôi 5,TV Đầu 5-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
06/09/2018 TN Đầu 1-Đuôi 6,AG Đầu 6-Đuôi 0,BT Đầu 5-Đuôi 3 Ăn TN,AG,BT
05/09/2018 DN Đầu 2-Đuôi 4,CT Đầu 8-Đuôi 4,ST Đầu 1-Đuôi 4 Miss
04/09/2018 BT Đầu 1-Đuôi 7,VT Đầu 3-Đuôi 9,BL Đầu 5-Đuôi 3 Ăn BT,VT,BL
03/09/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 0,DT Đầu 5-Đuôi 7,CM Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM
02/09/2018 TG Đầu 6-Đuôi 5,KG Đầu 1-Đuôi 4,LD Đầu 4-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
01/09/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 2,LA Đầu 9-Đuôi 2,BP Đầu 1-Đuôi 8,HG Đầu 7-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
31/08/2018 VL Đầu 8-Đuôi 4,BD Đầu 9-Đuôi 6,TV Đầu 3-Đuôi 2 Miss
30/08/2018 TN Đầu 2-Đuôi 3,AG Đầu 2-Đuôi 5,BT Đầu 6-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
29/08/2018 DN Đầu 6-Đuôi 5,CT Đầu 1-Đuôi 5,ST Đầu 4-Đuôi 3 Ăn DN,CT,ST
28/08/2018 BT Đầu 3-Đuôi 3,VT Đầu 6-Đuôi 1,BL Đầu 6-Đuôi 9 Ăn BT,VT,BL
27/08/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 2,DT Đầu 5-Đuôi 4,CM Đầu 6-Đuôi 2 Miss
26/08/2018 TG Đầu 6-Đuôi 9,KG Đầu 4-Đuôi 3,LD Đầu 6-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
25/08/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 6,LA Đầu 2-Đuôi 6,HP Đầu 6-Đuôi 2,HG Đầu 5-Đuôi 2 Ăn HCM,LA
24/08/2018 VL Đầu 5-Đuôi 8,BD Đầu 3-Đuôi 7,TV Đầu 6-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
23/08/2018 TN Đầu 6-Đuôi 3,AG Đầu 3-Đuôi 8,BT Đầu 7-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
22/08/2018 DN Đầu 8-Đuôi 4,CT Đầu 0-Đuôi 1,ST Đầu 9-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
21/08/2018 BT Đầu 3-Đuôi 5,VT Đầu 5-Đuôi 0,BL Đầu 2-Đuôi 6 Ăn BT,VT,VL
20/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,DT Đầu 1-Đuôi 2,CM Đầu 6-Đuôi 3 Miss
19/08/2018 TG Đầu 1-Đuôi 3,KG Đầu 0-Đuôi 8,LD Đầu 1-Đuôi 2 Ăn HCM,LA,BP,HG
18/08/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 4,LA Đầu 8-Đuôi 9,BP Đầu 8-Đuôi 0,HG Đầu 4-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
17/08/2018 VL Đầu 5-Đuôi 3,BD Đầu 7-Đuôi 5,TV Đầu 5-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
16/08/2018 TN Đầu 6-Đuôi 2,AG Đầu 1-Đuôi 2,BT Đầu 8-Đuôi4 Miss
15/08/2018 DN Đầu 1-Đuôi 4,CT Đầu 4-Đuôi 1,ST Đầu 9-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
14/08/2018 BT Đầu 1-Đuôi 4,VT Đầu 9-Đuôi 1,BL Đầu 2-Đuôi 9 Ăn BT,VT,BL
13/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 7,DT Đầu 0-Đuôi 8,CM Đầu 5-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
12/08/2018 TG Đầu 2-Đuôi 5,KG Đầu 8-Đuôi 4,LD Đầu 4-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
11/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,LA Đầu 2-Đuôi 5,BP Đầu 1-Đuôi 6,HG  Đầu 6-Đuôi 7 Miss
10/08/2018 VL Đầu 0-Đuôi 9,BD Đầu 7-Đuôi 2,TV Đầu 1-Đuôi 9 Ăn VL,BD,TV
09/08/2018 TN  Đầu 0-Đuôi 5,AG  Đầu 0-Đuôi 8,BT  Đầu 5-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
08/08/2018 DN Đầu 6-Đuôi 2,CT Đầu 1-Đuôi 2,ST Đầu 6-Đuôi 9 Miss
07/08/2018 BT Đầu 9-Đuôi 9,VT Đầu 0-Đuôi 3,BL Đầu 6-Đuôi 4 Ăn BT,VT,BL
06/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 4,DT Đầu 4-Đuôi 8,CM Đầu 7-Đuôi 2 Ăn HCM,DT,CM
05/08/2018 TG Đầu 8-Đuôi 6,KG Đầu 8-Đuôi 9,LD Đầu 6-Đuôi 0 Ăn TG,KG,LD
04/08/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 2,LA Đầu 3-Đuôi 2,BP Đầu 1-Đuôi 6,HG Đầu 0-Đuôi 2 Miss
03/08/2018 VL Đầu 2-Đuôi 7,BD Đầu 1-Đuôi 0,TV Đầu 8-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
02/08/2018 TN Đầu 9-Đuôi 0,AG Đầu 8-Đuôi 2.BT Đầu 3-Đuôi 2 Ăn TN,AG
01/08/2018 DN Đầu 7-Đuôi 9,CT Đầu 3-Đuôi 1,ST Đầu 1-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST