CHỐT ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CHÍNH XÁC

+Với thẻ nạp 2.000.000 vnđ quý khách sẽ nhận được ngay Duy nhất 1 siêu Độc Đầu Đuôi các đài Miền Nam Ăn Chắc Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 20 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0356.542.304

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày Đầu Đuôi Miền Nam Kết quả
HÔM NAY Loading… Trúng Lớn
20/11/2018 BT Đầu 3-Đuôi 4,VT Đầu 3-Đuôi 4,BL Đầu 1-Đuôi 1 Ăn BT,VT,BL
19/11/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 3,DT Đầu 1-Đuôi 8,CM Đầu 4-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
18/11/2018 TG Đầu 4-Đuôi 0,KG Đầu 6-Đuôi 2,LD Đầu 3-Đuôi 7 Miss
17/11/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 3,LA Đầu 1-Đuôi 0,BP Đầu 9-Đuôi 2,HG Đầu 0-Đuôi 8 Ăn HCM,LA,BP,HG
16/11/2018 VL Đầu 3-Đuôi 6,BD Đầu 0-Đuôi 6,TV Đầu 8-Đuôi 1 Ăn VL,BD,TV
15/11/2018 TN Đầu 6-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 6-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
14/11/2018 DN Đầu 7-Đuôi 0,CT Đầu 3-Đuôi 5,ST Đầu 0-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
13/11/2018 BT Đầu 7-Đuôi 5,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 7-Đuôi 0 Miss
12/11/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 4,DT Đầu 3-Đuôi 0,CM Đầu 0-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
11/11/2018 TG Đầu 3-Đuôi 9,KG Đầu 8-Đuôi 8,LD Đầu 7-Đuôi 1 Ăn TG,KG,LD
10/11/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 0,LA Đầu 1-Đuôi 3,BP Đầu 9-Đuôi 9,HG Đầu 8-Đuôi 7 Ăn HCM,LA,BP,HG
09/11/2018 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 7-Đuôi 5,TV Đầu 0-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
08/11/2018 TN Đầu 7-Đuôi 5,AG Đầu 1-Đuôi 5,BT Đầu 2-Đuôi 9 Miss
07/11/2018 DN Đầu 3-Đuôi 8,CT Đầu 5-Đuôi 2,ST Đầu 4-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST
06/11/2018 BT Đầu 9-Đuôi 3,VT Đầu 3-Đuôi 7,BL Đầu 8-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
05/11/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 4,DT Đầu 4-Đuôi 0,CM Đầu 0-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
04/11/2018 TG Đầu 1-Đuôi 6,KG Đầu 6-Đuôi 5,LD Đầu 4-Đuôi 4 Ăn TG,KG,LD
03/11/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 5,LA Đầu 3-Đuôi 1,BP Đầu 5-Đuôi 5,HG Đầu 5-Đuôi 9 Miss
02/11/2018 VL Đầu 1-Đuôi 8,BD Đầu 2-Đuôi 6,TV Đầu 2-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
01/11/2018 TN Đầu 0-Đuôi 8,AG Đầu 6-Đuôi 0,BT Đầu 7-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
31/10/2018 DN Đầu 6-Đuôi 6,CT Đầu 5-Đuôi 9,ST Đầu 5-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
30/10/2018 BT Đầu 8-Đuôi 6,VT Đầu 9-Đuôi 5,BL Đầu 5-Đuôi 5 Ăn BT,VT,BL
29/10/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 7,DT Đầu 5-Đuôi 8,CM Đầu 2-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
28/10/2018 TG Đầu 8-Đuôi 6,KG Đầu 3-Đuôi 5,LD Đầu 3-Đuôi 5 Ăn TG,KG,LD
27/10/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 5,LA Đầu 9-Đuôi 5,BP Đầu 2-Đuôi 1,HG Đầu 9-Đuôi 6 Miss
26/10/2018 VL Đầu 2-Đuôi 0,BD Đầu 0-Đuôi 2,TV Đầu 2-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
25/10/2018 TN Đầu 6-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 6-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
24/10/2018 DN Đầu 3-Đuôi 6,CT Đầu 8-Đuôi 7,ST Đầu 2-Đuôi 1 Miss
23/10/2018 BT Đầu 2-Đuôi 1,VT Đầu 9-Đuôi 5,BL Đầu 6-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
22/10/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 2,DT Đầu 8-Đuôi 6,CM Đầu 7-Đuôi 8 Ăn HCM,DT,CM
21/10/2018 TG Đầu 9-Đuôi 1,KG Đầu 7-Đuôi 4,LD Đầu 7-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
20/10/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 6,LA Đầu 4-Đuôi 8,BP Đầu 3-Đuôi 4,HG Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,LA,BP,HG
19/10/2018 VL Đầu 2-Đuôi 1,BD Đầu 1-Đuôi 1,TV Đầu 0-Đuôi 1 Miss
18/10/2018 TN Đầu 1-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 5,BT Đầu 8-Đuôi 0 Ăn TN,AG,BT
17/10/2018 DN Đầu 4-Đuôi 8,CT Đầu 8-Đuôi 1,ST Đầu 8-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
16/10/2018 BT Đầu 5-Đuôi 8,VT Đầu 2-Đuôi 5,BL Đầu 9-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
15/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 4,DT Đầu 6-Đuôi 9,CM Đầu 3-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
14/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 5-Đuôi 4,LD Đầu 5-Đuôi 1 Miss
13/10/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 9,LA Đầu 9-Đuôi 6,BP Đầu 8-Đuôi 9,HG Đầu 2-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
12/10/2018 VL Đầu 7-Đuôi 3,BD Đầu 5-Đuôi 0,TV Đầu 6-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
11/10/2018 TN Đầu 4-Đuôi 8,AG Đầu 4-Đuôi 1,BT Đầu 8-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
10/10/2018 DN Đầu 4-Đuôi 5,CT Đầu 9-Đuôi 0,ST Đầu 0-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
09/10/2018 BT Đầu 7-Đuôi 9,VT Đầu 6-Đuôi 8,BL Đầu 5-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
08/10/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 3,DT Đầu 7-Đuôi 4,CM Đầu 3-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM 
07/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 8-Đuôi 2,LD Đầu 2-Đuôi 7 Miss
06/10/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 1,LA Đầu 6-Đuôi 1,BP Đầu 4-Đuôi 9,HG Đầu 9-Đuôi 0 Ăn HCM,LA,BP,HG
05/10/2018 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 8-Đuôi 4,TV Đầu 4-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
04/10/2018 TN Đầu 9-Đuôi 3,AG Đầu 0-Đuôi 8,BT Đầu 2-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
03/10/2018 DN Đầu 3-Đuôi 3,CT Đầu 0-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 0 Ăn DN,CT,ST
02/10/2018 BT Đầu 5-Đuôi 8,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 9-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
01/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 7,DT Đầu 0-Đuôi 5,CM Đầu 5-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM