CHỐT ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CHÍNH XÁC

+Với thẻ nạp 2.000.000 vnđ quý khách sẽ nhận được ngay Duy nhất 1 siêu Độc Đầu Đuôi các đài Miền Nam Ăn Chắc Hôm Nay. Cam kết Uy tín – Tiền Về Đầy Nhà.

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 20 cái 100k )
+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
+ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM CÁC ĐÀI TRONG TUẦN

Ngày Đầu Đuôi Miền Nam Kết quả
HÔM NAY Loading… Trúng Lớn
19/02/2019 BT Đầu 4-Đuôi 0,VT Đầu 3-Đuôi 1,BL Đầu 3-Đuôi 0 Ăn BT,VT,BL
18/02/2019 HCM Đầu 1-Đuôi 9,DT Đầu 5-Đuôi 3,CM Đầu 1-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
17/02/2019 TG Đầu 4-Đuôi 8,KG Đầu 5-Đuôi 5,LD Đầu 7-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
16/02/2019 HCM Đầu 9-Đuôi 8,LA Đầu 5-Đuôi 3,BP Đầu 7-Đuôi 1,HG Đầu 2-Đuôi 5 Miss
15/02/2019 VL Đầu 6-Đuôi 7,BD Đầu 8-Đuôi 2,TV Đầu 4-Đuôi 9 Ăn VL,BD,TV
14/02/2019 TN Đầu 6-Đuôi 0,AG Đầu 1-Đuôi 3,BT Đầu 1-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
13/02/2019 DN Đầu 8-Đuôi 2,CT Đầu 6-Đuôi 3,ST Đầu 9-Đuôi 6 Miss
12/02/2019 BT Đầu 3-Đuôi 6,VT Đầu 3-Đuôi 5,BL Đầu 6-Đuôi 0 Ăn BT,VT,BL
11/02/2019 HCM Đầu 4-Đuôi 5,DT Đầu 6-Đuôi 5,CM Đầu 1-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
10/02/2019 TG Đầu 0-Đuôi 7,KG Đầu 5-Đuôi 5,LD Đầu 7-Đuôi 7 Ăn TG,KG,LD
09/02/2019 HCM Đầu 9-Đuôi 6,LA Đầu 5-Đuôi 1,BP Đầu 4-Đuôi 1,HG Đầu 3-Đuôi 9 Miss
08/02/2019 VL Đầu 5-Đuôi 1,BD Đầu 1-Đuôi 4,TV Đầu 9-Đuôi 6 Miss
07/02/2019 TN Đầu 2-Đuôi 9,AG Đầu 9-Đuôi 4,BT Đầu 5-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
06/02/2019 DN Đầu 3-Đuôi 7,CT Đầu 1-Đuôi 3,ST Đầu 1-Đuôi 4 Ăn DN,CT,ST
05/02/2019 BT Đầu 1-Đuôi 8,VT Đầu 6-Đuôi 4,BL Đầu 3-Đuôi 2 Ăn BT,VT,BL
04/02/2019 HCM Đầu 1-Đuôi 8,DT Đầu 9-Đuôi 1,CM Đầu 3-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
03/02/2019 TG Đầu 0-Đuôi 4,KG Đầu 0-Đuôi 2,LD Đầu 5-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
02/02/2019 HCM Đầu 6-Đuôi 2,LA Đầu 4-Đuôi 7,BP Đầu 6-Đuôi 2,HG Đầu 3-Đuôi 9 Miss
01/02/2019 VL Đầu 4-Đuôi 8,BD Đầu 1-Đuôi 1,TV Đầu 2-Đuôi 7 Ăn VL,BD,TV
31/01/2019 TN Đầu 6-Đuôi 2,AG Đầu 4-Đuôi 1,BT Đầu 2-Đuôi 5 Miss
30/01/2019 DN Đầu 6-Đuôi 8,CT Đầu 4-Đuôi 3,ST Đầu 6-Đuôi 3 Ăn DN,CT,ST
29/01/2019 BT Đầu 3-Đuôi 1,VT Đầu 3-Đuôi 1,BL Đầu 4-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
28/01/2019 HCM Đầu 0-Đuôi 7,DT Đầu 4-Đuôi 0,CM Đầu 1-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
27/01/2019 TG Đầu 5-Đuôi 4,KG Đầu 8-Đuôi 4,LD Đầu 2-Đuôi 1 Miss
26/01/2019 HCM Đầu 5-Đuôi 2,LA Đầu 0-Đuôi 1,BP Đầu 3-Đuôi 0,HG Đầu 8-Đuôi 2 Miss
25/01/2019 VL Đầu 6-Đuôi 2,BD Đầu 2-Đuôi 1,TV Đầu 8-Đuôi 5 Miss
24/01/2019 TN Đầu 9-Đuôi 4,AG Đầu 3-Đuôi 9,BT Đầu 2-Đuôi 0 Ăn TN,AG,BT
23/01/2019 DN Đầu 2-Đuôi 7,CT Đầu 2-Đuôi 5,ST Đầu 0-Đuôi 5 Ăn DN,CT,ST
22/01/2019 BT Đầu 8-Đuôi 7,VT Đầu 4-Đuôi 6,BL Đầu 2-Đuôi 1 Miss
21/01/2019 HCM Đầu 1-Đuôi 2,DT Đầu 1-Đuôi 4,CM Đầu 5-Đuôi 2 Miss
20/01/2019 TG Đầu 7-Đuôi 6,KG Đầu 3-Đuôi 4,LD Đầu 1-Đuôi 9 Ăn TG,KG,LD
19/01/2019 HCM Đầu 7-Đuôi 9,LA Đầu 6-Đuôi 7,BP Đầu 6-Đuôi 9,HG Đầu 1-Đuôi 4 Ăn HCM,LA,BP,HG
18/01/2019 VL Đầu 0-Đuôi 7,BD Đầu 1-Đuôi 4,TV Đầu 0-Đuôi 3 Ăn VL,BD,TV
17/01/2019 TN Đầu 2-Đuôi 6,AG Đầu 9-Đuôi 4,BT Đầu 4-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
16/01/2019 DN Đầu 1-Đuôi 2,CT Đầu 1-Đuôi 0,ST Đầu 6-Đuôi 9 Miss
15/01/2019 BT Đầu 5-Đuôi 4,VT Đầu 3-Đuôi 2,BL Đầu 1-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
14/01/2019 HCM Đầu 2-Đuôi 0,DT Đầu 6-Đuôi 1,CM Đầu 1-Đuôi 8 Ăn HCM,DT,CM
13/01/2019 TG Đầu 6-Đuôi 3,KG Đầu 2-Đuôi 8,LD Đầu 3-Đuôi 6 Ăn TG,KG,LD
12/01/2019 HCM Đầu 5-Đuôi 8,LA Đầu 9-Đuôi 0,BP Đầu 5-Đuôi 9,HG Đầu 3-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
11/01/2019 VL Đầu 9-Đuôi 9,BD Đầu 5-Đuôi 3,TV Đầu 5-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
10/01/2019 TN Đầu 1-Đuôi 2,AG Đầu 8-Đuôi 4,BT Đầu 9-Đuôi 3 Miss
09/01/2019 DN Đầu 6-Đuôi 3,CT Đầu 1-Đuôi 2,ST Đầu 9-Đuôi 8 Miss
08/01/2019 BT Đầu 7-Đuôi 6,VT Đầu 2-Đuôi 2,BL Đầu 7-Đuôi 5 Ăn BT,VT,BL
07/01/2019 HCM Đầu 8-Đuôi 1,DT Đầu 7-Đuôi 6,CM Đầu 4-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
06/01/2019 TG Đầu 8-Đuôi 3,KG Đầu 9-Đuôi 9,LD Đầu 5-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
05/01/2019 HCM Đầu 0-Đuôi 7,LA Đầu 2-Đuôi 3,BP Đầu 9-Đuôi 5,HG Đầu 1-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
04/01/2019 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 0-Đuôi 2,TV Đầu 4-Đuôi 7 Ăn VL,BD,TV
03/01/2019 TN Đầu 1-Đuôi 8,AG Đầu 5-Đuôi 3,BT Đầu 0-Đuôi 4 Ăn TN,AG,BT
02/01/2019 DN Đầu 5-Đuôi 2,CT Đầu 4-Đuôi 0,ST Đầu 5-Đuôi 3 Miss
01/01/2019 BT Đầu 9-Đuôi 9,VT Đầu 2-Đuôi 3,BL Đầu 2-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
31/12/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 6,DT Đầu 0-Đuôi 6,CM Đầu 6-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
30/12/2018 TG Đầu 7-Đuôi 0,KG Đầu 1-Đuôi 6,LD Đầu 2-Đuôi 3 Ăn TG,KG,LD
29/12/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 6,LA Đầu 7-Đuôi 5,BP Đầu 8-Đuôi 2,HG Đầu 3-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
28/12/2018 VL Đầu 6-Đuôi 3,BD Đầu 1-Đuôi 4,TV Đầu 2-Đuôi 1 Miss
27/12/2018 TN Đầu 5-Đuôi 6,AG Đầu 3-Đuôi 4,BT Đầu 2-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
26/12/2018 DN Đầu 2-Đuôi 7,CT Đầu 2-Đuôi 5,ST Đầu 0-Đuôi 5 Ăn DN,CT,ST
25/12/2018 BT Đầu 2-Đuôi 9,VT Đầu 0-Đuôi 5,BL Đầu 3-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
24/12/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 0,DT Đầu 3-Đuôi 1,CM Đầu 7-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
23/12/2018 TG Đầu 8-Đuôi 4,KG Đầu 9-Đuôi 3,LD Đầu 5-Đuôi 6 Miss
22/12/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 9,LA Đầu 1-Đuôi 4,BP Đầu 6-Đuôi 1,HG Đầu 6-Đuôi 8 Ăn HCM,LA,BP,HG
21/12/2018 VL Đầu 0-Đuôi 6,BD Đầu 4-Đuôi 0,TV Đầu 8-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
20/12/2018 TN Đầu 1-Đuôi 8,AG Đầu 8-Đuôi 0,BT Đầu 4-Đuôi 9 Ăn TN,AG,BT
19/12/2018 DN Đầu 8-Đuôi 6,CT Đầu 5-Đuôi 2,ST Đầu 6-Đuôi 2 Miss
18/12/2018 BT Đầu 9-Đuôi 4,VT Đầu 3-Đuôi 5,BL Đầu 4-Đuôi 5 Ăn BT,VT,BL
17/12/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 6,DT Đầu 6-Đuôi 5,CM Đầu 8-Đuôi 1 Ăn HCM,DT,CM
16/12/2018 TG Đầu 2-Đuôi 4,KG Đầu 1-Đuôi 5,LD Đầu 2-Đuôi 5 Ăn TG,KG,LD
15/12/2018 HCM Đầu 9-Đuôi 5,LA Đầu 2-Đuôi 0,BP Đầu 0-Đuôi 1,HG Đầu 2-Đuôi 4 Miss
14/12/2018 VL Đầu 2-Đuôi 5,BD Đầu 3-Đuôi 4,TV Đầu 9-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
13/12/2018 TN Đầu 2-Đuôi 8,AG Đầu 3-Đuôi 9,BT Đầu 4-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
12/12/2018 DN Đầu 3-Đuôi 1,CT Đầu 8-Đuôi 0,ST Đầu 1-Đuôi 2 Miss
11/12/2018 BT Đầu 6-Đuôi 4,VT Đầu 9-Đuôi 1,BL Đầu 3-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
10/12/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 9,DT Đầu 7-Đuôi 7,CM Đầu 0-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
09/12/2018 TG Đầu 6-Đuôi 3,KG Đầu 5-Đuôi 7,LD Đầu 5-Đuôi 6 Ăn TG,KG,LD
08/12/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 1,LA Đầu 0-Đuôi 5,BP Đầu 0-Đuôi 0,HG Đầu 2-Đuôi 6 Ăn HCM,LA,BP,HG
07/12/2018 VL Đầu 3-Đuôi 1,BD Đầu 9-Đuôi 1,TV Đầu 0-Đuôi 3 Miss
06/12/2018 TN Đầu 3-Đuôi 8,AG Đầu 1-Đuôi 2,BT Đầu 0-Đuôi 2 Ăn TN,AG,BT
05/12/2018 DN Đầu 2-Đuôi 5,CT Đầu 3-Đuôi 5,ST Đầu 9-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST
04/12/2018 BT Đầu 9-Đuôi 2,VT Đầu 6-Đuôi 4,BL Đầu 1-Đuôi 2 Ăn BT,VT,BL
03/12/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 0,DT Đầu 7-Đuôi 4,CM Đầu 1-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
02/12/2018 TG Đầu 7-Đuôi 2,KG Đầu 8-Đuôi 1,LD Đầu 9-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
01/12/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 1,LA Đầu 8-Đuôi 3,BP Đầu 6-Đuôi 8,HG Đầu 9-Đuôi 0 Miss
30/11/2018 VL Đầu 7-Đuôi 7,BD Đầu 2-Đuôi 0,TV Đầu 5-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
29/11/2018 TN Đầu 9-Đuôi 0,AG Đầu 2-Đuôi 3,BT Đầu 6-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
28/11/2018 DN Đầu 6-Đuôi 0,CT Đầu 3-Đuôi 6,ST Đầu 4-Đuôi 5 Ăn DN,CT,ST
27/11/2018 BT Đầu 0-Đuôi 9,VT Đầu 3-Đuôi 4,BL Đầu 9-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
26/11/2018 HCM Đầu 2-Đuôi 4,DT Đầu 3-Đuôi 2,CM Đầu 7-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
25/11/2018 TG Đầu 9-Đuôi 8,KG Đầu 3-Đuôi 2,LD Đầu 3-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
24/11/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 1,LA Đầu 4-Đuôi 0,BP Đầu 0-Đuôi 2,HG Đầu 4-Đuôi 8 Miss
23/11/2018 VL Đầu 9-Đuôi 2,BD Đầu 0-Đuôi 3,TV Đầu 0-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
22/11/2018 TN Đầu 7-Đuôi 2,AG Đầu 4-Đuôi 2,BT Đầu 5-Đuôi 7 Ăn TN,AG,BT
21/11/2018 DN Đầu 4-Đuôi 8,CT Đầu 4-Đuôi 9,ST Đầu 9-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST
20/11/2018 BT Đầu 3-Đuôi 4,VT Đầu 3-Đuôi 4,BL Đầu 1-Đuôi 1 Ăn BT,VT,BL
19/11/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 3,DT Đầu 1-Đuôi 8,CM Đầu 4-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM
18/11/2018 TG Đầu 4-Đuôi 0,KG Đầu 6-Đuôi 2,LD Đầu 3-Đuôi 7 Miss
17/11/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 3,LA Đầu 1-Đuôi 0,BP Đầu 9-Đuôi 2,HG Đầu 0-Đuôi 8 Ăn HCM,LA,BP,HG
16/11/2018 VL Đầu 3-Đuôi 6,BD Đầu 0-Đuôi 6,TV Đầu 8-Đuôi 1 Ăn VL,BD,TV
15/11/2018 TN Đầu 6-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 6-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
14/11/2018 DN Đầu 7-Đuôi 0,CT Đầu 3-Đuôi 5,ST Đầu 0-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
13/11/2018 BT Đầu 7-Đuôi 5,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 7-Đuôi 0 Miss
12/11/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 4,DT Đầu 3-Đuôi 0,CM Đầu 0-Đuôi 0 Ăn HCM,DT,CM
11/11/2018 TG Đầu 3-Đuôi 9,KG Đầu 8-Đuôi 8,LD Đầu 7-Đuôi 1 Ăn TG,KG,LD
10/11/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 0,LA Đầu 1-Đuôi 3,BP Đầu 9-Đuôi 9,HG Đầu 8-Đuôi 7 Ăn HCM,LA,BP,HG
09/11/2018 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 7-Đuôi 5,TV Đầu 0-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
08/11/2018 TN Đầu 7-Đuôi 5,AG Đầu 1-Đuôi 5,BT Đầu 2-Đuôi 9 Miss
07/11/2018 DN Đầu 3-Đuôi 8,CT Đầu 5-Đuôi 2,ST Đầu 4-Đuôi 6 Ăn DN,CT,ST
06/11/2018 BT Đầu 9-Đuôi 3,VT Đầu 3-Đuôi 7,BL Đầu 8-Đuôi 8 Ăn BT,VT,BL
05/11/2018 HCM Đầu 4-Đuôi 4,DT Đầu 4-Đuôi 0,CM Đầu 0-Đuôi 3 Ăn HCM,DT,CM
04/11/2018 TG Đầu 1-Đuôi 6,KG Đầu 6-Đuôi 5,LD Đầu 4-Đuôi 4 Ăn TG,KG,LD
03/11/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 5,LA Đầu 3-Đuôi 1,BP Đầu 5-Đuôi 5,HG Đầu 5-Đuôi 9 Miss
02/11/2018 VL Đầu 1-Đuôi 8,BD Đầu 2-Đuôi 6,TV Đầu 2-Đuôi 5 Ăn VL,BD,TV
01/11/2018 TN Đầu 0-Đuôi 8,AG Đầu 6-Đuôi 0,BT Đầu 7-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
31/10/2018 DN Đầu 6-Đuôi 6,CT Đầu 5-Đuôi 9,ST Đầu 5-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
30/10/2018 BT Đầu 8-Đuôi 6,VT Đầu 9-Đuôi 5,BL Đầu 5-Đuôi 5 Ăn BT,VT,BL
29/10/2018 HCM Đầu 7-Đuôi 7,DT Đầu 5-Đuôi 8,CM Đầu 2-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
28/10/2018 TG Đầu 8-Đuôi 6,KG Đầu 3-Đuôi 5,LD Đầu 3-Đuôi 5 Ăn TG,KG,LD
27/10/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 5,LA Đầu 9-Đuôi 5,BP Đầu 2-Đuôi 1,HG Đầu 9-Đuôi 6 Miss
26/10/2018 VL Đầu 2-Đuôi 0,BD Đầu 0-Đuôi 2,TV Đầu 2-Đuôi 6 Ăn VL,BD,TV
25/10/2018 TN Đầu 6-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 2,BT Đầu 6-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
24/10/2018 DN Đầu 3-Đuôi 6,CT Đầu 8-Đuôi 7,ST Đầu 2-Đuôi 1 Miss
23/10/2018 BT Đầu 2-Đuôi 1,VT Đầu 9-Đuôi 5,BL Đầu 6-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
22/10/2018 HCM Đầu 3-Đuôi 2,DT Đầu 8-Đuôi 6,CM Đầu 7-Đuôi 8 Ăn HCM,DT,CM
21/10/2018 TG Đầu 9-Đuôi 1,KG Đầu 7-Đuôi 4,LD Đầu 7-Đuôi 8 Ăn TG,KG,LD
20/10/2018 HCM Đầu 6-Đuôi 6,LA Đầu 4-Đuôi 8,BP Đầu 3-Đuôi 4,HG Đầu 1-Đuôi 7 Ăn HCM,LA,BP,HG
19/10/2018 VL Đầu 2-Đuôi 1,BD Đầu 1-Đuôi 1,TV Đầu 0-Đuôi 1 Miss
18/10/2018 TN Đầu 1-Đuôi 8,AG Đầu 9-Đuôi 5,BT Đầu 8-Đuôi 0 Ăn TN,AG,BT
17/10/2018 DN Đầu 4-Đuôi 8,CT Đầu 8-Đuôi 1,ST Đầu 8-Đuôi 9 Ăn DN,CT,ST
16/10/2018 BT Đầu 5-Đuôi 8,VT Đầu 2-Đuôi 5,BL Đầu 9-Đuôi 7 Ăn BT,VT,BL
15/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 4,DT Đầu 6-Đuôi 9,CM Đầu 3-Đuôi 5 Ăn HCM,DT,CM
14/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 5-Đuôi 4,LD Đầu 5-Đuôi 1 Miss
13/10/2018 HCM Đầu 8-Đuôi 9,LA Đầu 9-Đuôi 6,BP Đầu 8-Đuôi 9,HG Đầu 2-Đuôi 1 Ăn HCM,LA,BP,HG
12/10/2018 VL Đầu 7-Đuôi 3,BD Đầu 5-Đuôi 0,TV Đầu 6-Đuôi 8 Ăn VL,BD,TV
11/10/2018 TN Đầu 4-Đuôi 8,AG Đầu 4-Đuôi 1,BT Đầu 8-Đuôi 5 Ăn TN,AG,BT
10/10/2018 DN Đầu 4-Đuôi 5,CT Đầu 9-Đuôi 0,ST Đầu 0-Đuôi 1 Ăn DN,CT,ST
09/10/2018 BT Đầu 7-Đuôi 9,VT Đầu 6-Đuôi 8,BL Đầu 5-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
08/10/2018 HCM Đầu 5-Đuôi 3,DT Đầu 7-Đuôi 4,CM Đầu 3-Đuôi 7 Ăn HCM,DT,CM 
07/10/2018 TG Đầu 2-Đuôi 1,KG Đầu 8-Đuôi 2,LD Đầu 2-Đuôi 7 Miss
06/10/2018 HCM Đầu 1-Đuôi 1,LA Đầu 6-Đuôi 1,BP Đầu 4-Đuôi 9,HG Đầu 9-Đuôi 0 Ăn HCM,LA,BP,HG
05/10/2018 VL Đầu 6-Đuôi 0,BD Đầu 8-Đuôi 4,TV Đầu 4-Đuôi 0 Ăn VL,BD,TV
04/10/2018 TN Đầu 9-Đuôi 3,AG Đầu 0-Đuôi 8,BT Đầu 2-Đuôi 6 Ăn TN,AG,BT
03/10/2018 DN Đầu 3-Đuôi 3,CT Đầu 0-Đuôi 4,ST Đầu 9-Đuôi 0 Ăn DN,CT,ST
02/10/2018 BT Đầu 5-Đuôi 8,VT Đầu 1-Đuôi 5,BL Đầu 9-Đuôi 6 Ăn BT,VT,BL
01/10/2018 HCM Đầu 0-Đuôi 7,DT Đầu 0-Đuôi 5,CM Đầu 5-Đuôi 4 Ăn HCM,DT,CM