soicaumienbac

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 10 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99,9% ,NẾU SAI HÃY GỌI TÔI : 01656.542.304

CHÚNG TÔI XIN BỒI THƯỜNG 100TR => CAM KẾT UY TÍN VÀ DANH DỰ

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 01656.542.304    

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY Loading…  Ăn Chắc Hnay
15/10/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
14/10/2018 Đầu 2-Đuôi 8 Ăn Đầu 2-Đuôi 8
13/10/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
12/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8 Ăn Đầu 1-Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0-Đuôi 5 Ăn Đầu 0-Đuôi 5
10/10/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3-Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
07/10/2018 Đầu 3-Đuôi 9 Ăn Đầu 3-Đuôi 9
06/10/2018 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1-Đuôi 5
05/10/2018 Đầu 2-Đuôi 6 Ăn Đầu 2-Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
03/10/2018 Đầu 3-Đuôi 7 Ăn Đầu 3-Đuôi 7
02/10/2018 Đầu 4-Đuôi 4 Ăn Đầu 4-Đuôi 4
01/10/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đầu 6-Đuôi 5
30/09/2018 Đầu 5-Đuôi 5 Ăn Đầu 5-Đuôi 5
29/09/2018 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3
28/09/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Ăn Đầu 5-Đuôi 6
27/09/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
26/09/2018 Đầu 2-Đuôi 2 Ăn Đầu 2-Đuôi 2
25/09/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đầu 5-Đuôi 4
24/09/2018 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
23/09/2018 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đầu 6-Đuôi 2
22/09/2018 Đầu 7-Đuôi 8 Ăn Đầu 7-Đuôi 8
21/09/2018 Đầu 2-Đuôi 1 Ăn Đầu 2-Đuôi 1
20/09/2018 Đầu 9-Đuôi 6 Ăn Đầu 9-Đuôi 6
19/09/2018 Đầu 7-Đuôi 2 Ăn Đầu 7
18/09/2018 Đầu 2-Đuôi 0 Ăn Đầu 2-Đuôi 0
17/09/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
16/09/2018 Đầu 6-Đuôi 3 Ăn Đầu 6-Đuôi 3
15/09/2018 Đầu 7-Đuôi 1 Ăn Đầu 7
14/09/2018 Đầu 8-Đuôi 8 Ăn Đầu 8-Đuôi 8
13/09/2018 Đầu 6-Đuôi 1 Ăn Đầu 6
12/09/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Ăn Đầu 5-Đuôi 6
11/09/2018 Đầu 4-Đuôi 0 Ăn Đầu 4-Đuôi 0
10/09/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Ăn Đầu 4-Đuôi 5
09/09/2018 Đầu 5-Đuôi 0 Ăn Đầu 5
08/09/2018 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1-Đuôi 5
07/09/2018 Đầu 9-Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
06/09/2018 Đầu 6-Đuôi 4 Ăn Đầu 6-Đuôi 4
05/09/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Miss
04/09/2018 Đầu 0-Đuôi 6 Ăn Đầu 0
03/09/2018 Đầu 4-Đuôi 9 Ăn Đầu 4-Đuôi 9
02/09/2018 Đầu 4-Đuôi 0 Ăn Đầu 4-Đuôi 0
01/09/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
31/08/2018 Đầu 3-Đuôi 1 Miss
30/08/2018 Đầu 6-Đuôi 0 Ăn Đầu 6-Đuôi 0
29/08/2018 Đầu 8-Đuôi 7 Ăn Đầu 8-Đuôi 7
28/08/2018 Đầu 2-Đuôi 7 Ăn Đầu 2-Đuôi 7
27/08/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
26/08/2018 Đầu 8-Đuôi 1 Ăn Đầu 8-Đuôi 1
25/08/2018 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đầu 6
24/08/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
23/08/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3-Đuôi 5
22/08/2018 Đầu 7-Đuôi 3 Ăn Đầu 7-Đuôi 3
21/08/2018 Đầu 3-Đuôi 6 Ăn Đuôi 6
20/08/2018 Đầu 5-Đuôi 7 Ăn Đầu 5-Đuôi 7
19/08/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
18/08/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Miss
17/08/2018 Đầu 2-Đuôi 7 Ăn Đầu 2-Đuôi 7
16/08/2018 Đầu 8-Đuôi 7 Ăn Đầu 8-Đuôi 7
15/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 Ăn Đầu 6
14/08/2018 Đầu 8-Đuôi 6 Ăn Đầu 8-Đuôi 6
13/08/2018 Đầu 4-Đuôi 9 Ăn Đầu 4-Đuôi 9
12/08/2018 Đầu 7-Đuôi 7 Ăn Đầu 7-Đuôi 7
11/08/2018 Đầu 6-Đuôi 9 Ăn Đầu 6
10/08/2018 Đầu 8-Đuôi 1 Ăn Đầu 8-Đuôi 1
09/08/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
08/08/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
07/08/2018 Đầu 6-Đuôi 1 Miss
06/08/2018 Đầu 1-Đuôi 4 Ăn Đầu 1-Đuôi 4
05/08/2018 Đầu 0-Đuôi 6 Miss
04/08/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
03/08/2018 Đầu 8-Đuôi 6 Ăn Đầu 8-Đuôi 6
02/08/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Miss
01/08/2018 Đầu 2-Đuôi 7 Ăn Đầu 2