soicaumienbac

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 10 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99,9% ,NẾU SAI HÃY GỌI TÔI : 01656.542.304

CHÚNG TÔI XIN BỒI THƯỜNG 100TR => CAM KẾT UY TÍN VÀ DANH DỰ

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 01656.542.304    

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY Loading…  Ăn Chắc Hnay
16/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 Ăn Đầu 7-Đuôi 1
15/07/2018 Đầu 4-Đuôi 6 Ăn Đầu 4
14/07/2018 Đầu 5-Đuôi 2 Miss
13/07/2018 Đầu 7-Đuôi 1 Ăn Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đầu 6-Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 2-Đuôi 1 Miss
10/07/2018 Đầu 5-Đuôi 7 Ăn Đầu 5-Đuôi 7
09/07/2018 Đầu  2-Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
07/07/2018 Đầu 6-Đuôi 7 Ăn Đầu 6-Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1-Đuôi 4 Ăn Đầu 1-Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
04/07/2018 Đàu 6-Đuôi 3 Miss
03/07/2018 Đầu 2-Đuôi 0 Ăn Đuôi 0
02/07/2018 Đàu 3-Đuôi 6 Miss
01/07/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 4-Đuôi 2 Ăn Đầu 4-Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8-Đuôi 3 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 9-Đuôi 8 Ăn Đầu 9-Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 8-Đuôi 3 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
24/06/2018 Đầu 0-Đuôi 2 Miss
23/06/2018 Đầu 9-Đuôi 6 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
22/06/2018 Đầu 8-Đuôi 3 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9-Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 2-Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8-Đuôi 9 Ăn Đầu 8-Đuôi 9
18/06/2018 Đầu 9-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đầu 6
16/06/2018 Đầu 2-Đuôi 8 Ăn Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3-Đuôi 7 Ăn Đầu 3-Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 4-Đuôi 2 Miss
11/06/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đầu 5-Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 6-Đuôi 0 Miss
09/06/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Miss
08/06/2018 Đầu 0-Đuôi 2 Miss
07/06/2018 Đầu 1-Đuôi 4 Miss
06/06/2018 Đầu 7-Đuôi 5 Ăn Đầu 7-Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 7-Đuôi 4 Miss
04/06/2018 Đầu 8-Đuôi 3 Ăn Đầu 8-Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 0-Đuôi 1 Ăn Đầu 0
02/06/2018 Đầu 8-Đuôi 5 Ăn Đầu 8-Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 7-Đuôi 2 Ăn Đầu 7-Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 8-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
30/05/2018 Đầu 6-Đuôi 3 Ăn Đầu 6-Đuôi 3
29/05/2018 Đầu 9-Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
28/05/2018 Đầu 9-Đuôi 2 Miss
27/05/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Miss
26/05/2018 Đầu 0-Đuôi 5 Miss
25/05/2018 Đầu 9-Đuôi 8 Miss
24/05/2018 Đầu 7-Đuôi 6 Ăn Đầu 7-Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 6-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3-Đuôi 0 Ăn Đầu 3-Đuôi 0
21/05/2018 Đầu 1-Đuôi 2 Ăn Đầu 1
20/05/2018 Đầu 7-Đuôi 0 Ăn Đầu 7-Đuôi 0
19/05/2018 Đầu 9-Đuôi 7 Miss
18/05/2018 Đầu 5-Đuôi 3 Miss
17/05/2018 Đầu 5-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7-Đuôi 0 Ăn Đầu 7-Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4-Đuôi 5 Ăn Đầu 4-Đuôi 5
13/05/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3 
12/05/2018 Đầu 8-Đuôi 1 Ăn Đầu 8-Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0-Đuôi 4 Ăn Đầu 0-Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1
09/05/2018 Đầu 1-Đuôi 0 Ăn Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7-Đuôi 2 Ăn Đầu 7
07/05/2018 Đầu 6-Đuôi 4 Ăn Đầu 6-Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 3-Đuôi 8 Ăn Đầu 3-Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8-Đuôi 2 Ăn Đầu 8-Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 4-Đuôi 1 Ăn Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0-Đuôi 1 Ăn Đầu 0
02/05/2018 Đầu 7-Đuôi 9 Ăn Đầu 7-Đuôi 9
01/05/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Ăn Đầu 5-Đuôi 6