soicaumienbac

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 10 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99,9% ,NẾU SAI HÃY GỌI TÔI :

CHÚNG TÔI XIN BỒI THƯỜNG 100TR => CAM KẾT UY TÍN VÀ DANH DỰ

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

 QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NẠP THẺ.

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY Loading…  Ăn Chắc Hnay
18/04/2019 Đầu 2-Đuôi 0 Miss
17/04/2019 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
16/04/2019 Đầu 2-Đuôi 0 Ăn Đầu 2
15/04/2019 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
14/04/2019 Đầu 5-Đuôi 9 Miss
13/04/2019 Đầu 2-Đuôi 3 Miss
12/04/2019 Đầu 0-Đuôi 8 Ăn Đầu 0-Đuôi 8
11/04/2019 Đầu 3-Đuôi 6 Ăn Đầu 3-Đuôi 6
10/04/2019 Đầu 8-Đuôi 4 Ăn Đầu 8-Đuôi 4
09/04/2019 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đầu 6-Đuôi 5
08/04/2019 Đầu 1-Đuôi 0 Ăn Đầu 1-Đuôi 0
07/04/2019 Đầu 0-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
06/04/2019 Đầu 6-Đuôi 7 Miss
05/04/2019 Đầu 5-Đuôi 1 Ăn Đầu 5
04/04/2019 Đầu 8-Đuôi 4 Ăn Đầu 8-Đuôi 4
03/04/2019 Đầu 3-Đuôi 4 Ăn Đầu 3-Đuôi 4
02/04/2019 Đầu 7-Đuôi 3 Ăn Đầu 7-Đuôi 3
01/04/2019 Đầu 2-Đuôi 0 Ăn Đầu 2-Đuôi 0
31/03/2019 Đầu 2-Đuôi 3 Miss
30/03/2019 Đầu 6-Đuôi 1 Ăn Đầu 6-Đuôi 1
29/03/2019 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 2
28/03/2019 Đầu 7-Đuôi 4 Ăn Đầu 7-Đuôi 4
27/03/2019 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
26/03/2019 Đầu 9-Đuôi 9 Ăn Đầu 9-Đuôi 9
25/03/2019 Đầu 9-Đuôi 0 Ăn Đầu 9
24/03/2019 Đầu 7-Đuôi 2 Ăn Đầu 7-Đuôi 2
23/03/2019 Đầu 0-Đuôi 5 Ăn Đầu 0-Đuôi 5
22/03/2019 Đầu 7-Đuôi 7 Ăn Đầu 7-Đuôi 7
21/03/2019 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
20/03/2019 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đầu 2-Đuôi 4
19/03/2019 Đầu 7-Đuôi 3 Ăn Đầu 7-Đuôi 3
18/03/2019 Đầu 3-Đuôi 4 Ăn Đầu 3-Đuôi 4
17/03/2019 Đầu 5-Đuôi 1 Ăn Đầu 5-Đuôi 1
16/03/2019 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
15/03/2019 Đầu 7-Đuôi 1 Ăn Đầu 7-Đuôi 1
14/03/2019 Đầu 0-Đuôi 8 Ăn Đầu 0-Đuôi 8
13/03/2019 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đầu 6-Đuôi 2
12/03/2019 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đuôi 9
11/03/2019 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9-Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 5-Đuôi 9 Ăn Đầu 5-Đuôi 9
09/03/2019 Đầu 2-Đuôi 9 Miss
08/03/2019 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đầu 0-Đuôi 2
07/03/2019 Đầu 4-Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
06/03/2019 Đầu 0-Đuôi 7 Ăn Đầu 0-Đuôi 7
05/03/2019 Đầu 8-Đuôi 6 Ăn Đầu 8-Đuôi 6
04/03/2019 Đầu 5-Đuôi 5 Ăn Đầu 5-Đuôi 5
03/03/2019 Đầu 7-Đuôi 6 Miss
02/03/2019 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
01/03/2019 Đầu 1-Đuôi 0 Ăn Đầu 1-Đuôi 0
28/02/2019 Đầu 3-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
27/02/2019 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
26/02/2019 Đầu 4-Đuôi 8 Ăn Đầu 4-Đuôi 8
25/02/2019 Đầu 6-Đuôi 8 Ăn Đầu 6-Đuôi 8
24/02/2019 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
23/02/2019 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1
22/02/2019 Đầu 2-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
21/02/2019 Đầu 6-Đuôi 8 Ăn Đầu 6-Đuôi 8
20/02/2019 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
19/02/2019 Đầu 0-Đuôi 5 Ăn Đầu 0-Đuôi 5
18/02/2019 Đầu 9-Đuôi 7 Ăn Đầu 9-Đuôi 7
17/02/2019 Đầu 3-Đuôi 2 Miss
16/02/2019 Đầu 8-Đuôi 6 Ăn Đầu 8
15/02/2019 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
14/02/2019 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đầu 2-Đuôi 9
13/02/2019 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9-Đuôi 1
12/02/2019 Đầu 3-Đuôi 1 Ăn Đầu 3
11/02/2019 Đầu 5-Đuôi 9 Ăn Đầu 5-Đuôi 9
10/02/2019 Đầu 0-Đuôi 8 Ăn Đầu 0-Đuôi 8
09/02/2019 Đầu 2-Đuôi 6 Ăn Đầu 2-Đuôi 6
08/02/2019 Đầu 1-Đuôi 0 Miss