soicaumienbac

 LẤY SỐ ĐỀ ĐẦU – ĐUÔI VIP MIỀN BẮC

+Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Anh Em sẽ Nhận được ngay Đề Đầu Đuôi Hôm Nay Về Bao Nhiêu

+ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 10 cái 100k )

+ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

✔ SIÊU CHUẨN XÁC 99,9% ,NẾU SAI HÃY GỌI TÔI :

CHÚNG TÔI XIN BỒI THƯỜNG 100TR => CAM KẾT UY TÍN VÀ DANH DỰ

*Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

HÔM NAY VUI LÒNG LIÊN HỆ SDT: 0356.542.304 

Thống kê kết quả Dự Đoán Đề Đầu Đuôi Các Ngày Trước

Ngày Đầu – Đuôi Kết quả
HÔM NAY Loading…  Ăn Chắc Hnay
14/12/2018 Đầu 8-Đuôi 8 Ăn Đầu 8-Đuôi 8
13/12/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đầu 1-Đuôi 7
12/12/2018 Đầu 2-Đuôi 0 Ăn Đuôi 0
11/12/2018 Đầu 9-Đuôi 1 Ăn Đầu 9-Đuôi 1
10/12/2018 Đầu 4-Đuôi 1 Ăn Đầu 4-Đuôi 1
09/12/2018 Đầu 0-Đuôi 8 Ăn Đầu 0-Đuôi 8
08/12/2018 Đầu 9-Đuôi 3 Ăn Đầu 9-Đuôi 3
07/12/2018 Đầu 1-Đuôi 7 Ăn Đuôi 7
06/12/2018 Đầu 6-Đuôi 7 Miss
05/12/2018 Đầu 4-Đuôi 8 Ăn Đuôi 8
04/12/2018 Đầu 9-Đuôi 3 Miss
03/12/2018 Đầu 8-Đuôi 9 Miss
02/12/2018 Đầu 5-Đuôi 8 Ăn Đầu 5
01/12/2018 Đầu 2-Đuôi 9 Ăn Đầu 2-Đuôi 9
30/11/2018 Đầu 0-Đuôi 5 Miss
29/11/2018 Đầu 9-Đuôi 3 Miss
28/11/2018 Đầu 6-Đuôi 9 Ăn Đầu 6
27/11/2018 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
26/11/2018 Đầu 0-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
25/11/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3-Đuôi 5
24/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Ăn Đầu 5-Đuôi 6
23/11/2018 Đầu 1-Đuôi 4 Ăn Đầu 1-Đuôi 4
22/11/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đầu 6-Đuôi 5
21/11/2018 Đầu 2-Đuôi 1 Ăn Đầu 2-Đuôi 1
20/11/2018 Đầu 2-Đuôi 3 Ăn Đầu 2
19/11/2018 Đầu 0-Đuôi 1 Ăn Đầu 0-Đuôi 1
18/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4 Ăn Đầu 4-Đuôi 4
17/11/2018 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đầu 0-Đuôi 2
16/11/2018 Đầu 4-Đuôi 8 Ăn Đầu 4-Đuôi 8
15/11/2018 Đầu 8-Đuôi 8 Ăn Đầu 8-Đuôi 8
14/11/2018 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đầu 2-Đuôi 4
13/11/2018 Đầu 5-Đuôi 9 Ăn Đầu 5-Đuôi 9
12/11/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
11/11/2018 Đầu 7-Đuôi 1 Ăn Đầu 7-Đuôi 1
10/11/2018 Đầu 8-Đuôi 4 Ăn Đầu 8-Đuôi 4
09/11/2018 Đầu 6-Đuôi 9 Ăn Đầu 6-Đuôi 9
08/11/2018 Đầu 7-Đuôi 9 Ăn Đầu 7-Đuôi 9
07/11/2018 Đầu 1-Đuôi 1 Ăn Đầu 1-Đuôi 1
06/11/2018 Đầu 5-Đuôi 0 Ăn Đầu 5
05/11/2018 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đầu 2-Đuôi 4
04/11/2018 Đầu 4-Đuôi 4 Ăn Đầu 4-Đuôi 4
03/11/2018 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
02/11/2018 Đầu 4-Đuôi 8 Ăn Đầu 4-Đuôi 8
01/11/2018 Đầu 8-Đuôi 9 Ăn Đầu 8-Đuôi 9
31/10/2018 Đầu 3-Đuôi 9 Ăn Đầu 3
30/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8 Ăn Đầu 1-Đuôi 8
29/10/2018 Đầu 7-Đuôi 4 Ăn Đầu 7-Đuôi 4
28/10/2018 Đầu 8-Đuôi 6 Ăn Đầu 8-Đuôi 6
27/10/2018 Đầu 9-Đuôi 4 Ăn Đầu 9-Đuôi 4
26/10/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đuôi 3
25/10/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3
24/10/2018 Đầu 0-Đuôi 3 Ăn Đầu 0-Đuôi 3
23/10/2018 Đầu 6-Đuôi 2 Ăn Đầu 6-Đuôi 2
22/10/2018 Đầu 5-Đuôi 8 Ăn Đầu 5-Đuôi 8
21/10/2018 Đầu 3-Đuôi 2 Ăn Đầu 3-Đuôi 2
20/10/2018 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đầu 2
19/10/2018 Đầu 1-Đuôi 4 Ăn Đầu 1-Đuôi 4
18/10/2018 Đầu 5-Đuôi 0 Ăn Đầu 5-Đuôi 0
17/10/2018 Đầu 1-Đuôi 6 Ăn Đầu 1-Đuôi 6
16/10/2018 Đầu 2-Đuôi 4 Ăn Đầu 2-Đuôi 4
15/10/2018 Đầu 1-Đuôi 9 Ăn Đầu 1-Đuôi 9
14/10/2018 Đầu 2-Đuôi 8 Ăn Đầu 2-Đuôi 8
13/10/2018 Đầu 5-Đuôi 6 Miss
12/10/2018 Đầu 1-Đuôi 8 Ăn Đầu 1-Đuôi 8
11/10/2018 Đầu 0-Đuôi 5 Ăn Đầu 0-Đuôi 5
10/10/2018 Đầu 4-Đuôi 3 Ăn Đầu 4-Đuôi 3
09/10/2018 Đầu 3-Đuôi 5 Ăn Đầu 3-Đuôi 5
08/10/2018 Đầu 0-Đuôi 2 Ăn Đuôi 2
07/10/2018 Đầu 3-Đuôi 9 Ăn Đầu 3-Đuôi 9
06/10/2018 Đầu 1-Đuôi 5 Ăn Đầu 1-Đuôi 5
05/10/2018 Đầu 2-Đuôi 6 Ăn Đầu 2-Đuôi 6
04/10/2018 Đầu 5-Đuôi 4 Ăn Đuôi 4
03/10/2018 Đầu 3-Đuôi 7 Ăn Đầu 3-Đuôi 7
02/10/2018 Đầu 4-Đuôi 4 Ăn Đầu 4-Đuôi 4
01/10/2018 Đầu 6-Đuôi 5 Ăn Đầu 6-Đuôi 5